A nyereségesség

Nagyon gyakran az induló vállalkozók nem értik, hogyan épül fel a vállalkozás jövedelmezősége - a jövedelmezőség, ez az üzletember hatékony üzleti tevékenységének mutatója. A legtöbb vezető számára ez a meghatározás „elmosódott”, amíg elkezdnek részt venni a vállalkozásban, elemzik a tervezett nyereség elérésére tett erőfeszítéseket.

A jövedelmezőség a vállalkozás munkájának egy bizonyos időtartamra mutató mutatója, amikor a vállalkozás erőforrásainak felhasználásának hatékonysága becslések szerint jövedelmet generál. Meg kell értenünk, hogy ez egy vállalat vagy vállalkozás viszonylagos kritériuma. Egyszerűen mérlegeljük, mi a nyereségesség.

A nyereségesség a meghatározás

A szakértők a jövedelmezőség meghatározását a vállalkozói tevékenység értékelésének paramétereként tekintenek. A jövedelmezőség olyan mutató, amely azt jelzi, hogy a vállalat mennyire hatékonyan működik a komplexumban, az összes erőforrást használták, ezek a következők:

 • a termelés alapja;

 • a személyzet munkája;

 • nyersanyagok biztosítása;

 • pénzügyi források;

 • más vállalati erőforrások.

A vállalkozás vagy a vállalat jövedelmezőségi paraméterének együtthatójának megállapításához szükség van egy adott időszak nyereségének arányára a vállalkozás eszközeivel. Amikor a szakértők értékelik a nem kereskedelemmel kapcsolatos szervezet munkáját, ez a mutató a hatékony munka szintjét jellemzi. Más szóval, egy vállalat vagy vállalkozás jövedelmezőségét az áruk előállításához vagy a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges kiadások aránya határozza meg. A szakértői vállalkozói tevékenység nyereségesnek tekinthető, amikor egy bizonyos adóhatóság egy ideiglenes időszakban egy vállalkozótól kapott jövedelmet, és nem nyereségesnek tekinthető olyan tevékenységnek, amely nem hoz jövedelmet.

A nyereséges mutatók típusai

Megjegyzendő, hogy a szakértők szerint a jövedelmezőség típusai összetett paraméterek, sok szempontból és alfajjal rendelkeznek, minden attól függ, hogy az üzleti tevékenység értékelése milyen mértékben történik a kiválasztott tevékenységi területen. Minden vállalkozásnak van egy saját mutatója az üzletember sikeres munkájáról. Emiatt meg kell érteni, hogy az üzleti tevékenység nyereségességének értékeit tekintve, figyelembe véve azokat az együtthatókat, amelyek az üzleti tevékenységben végzett munka sikerét mutatják.

Az egyes formákban a jövedelmezőségi paraméterek kiszámításának képlete más, a nyereségesség típusai:

 1. A teljes nyereségesség, amelyet egy vállalat vagy vállalkozás működő és nem működő tőkéjének figyelembe vétele jellemez. Ezzel a fajta jövedelmezőségi értékeléssel megtudhatja, hogy melyik vállalkozás költött erőforrásokat jövedelem előállítására, ami egy rubelnek felel meg, ezek nagyszerű lehetőségek, nevezetesen:

 • szükség van a kötelező kifizetések időpontja előtti nyereségmutatókra, valamint a vállalat eszközeinek átlagos értékére a kívánt időszakra;

 • az időszakot a jelentési időszak (év, negyedév, hónap) szerint választják ki;

 • az eszközök megtérülését a kiválasztott időszak nyereségének és a vállalat vagy vállalkozás eszközértékének átlagához viszonyított aránya adja.

 1. A termék nyereségessége az ebből származó bevételek és a kiadásukra fordított források értékének aránya. Ez a meghatározás nemcsak egy adott termékre, hanem a javasolt szolgáltatásra is vonatkozik. Az ilyen jövedelmezőség szempontjából a szakértők becsülik a termékek hasznosságát a társadalom számára, valamint a várható termelékenységet.

 2. A termelési ciklus nyereségessége az áruk kibocsátására vonatkozó tevékenység típusának hatékonyságának meghatározására. A szakértők és a szakemberek minden költséget és bevételt értékelnek, ha a kiadások kevesebbek, a vállalkozás költséghatékonynak tekinthető. A cég szerint a szakértők szerint nyereséges lesz, ha minőségi termékeket állítanak elő, költsége csökken.

A szakértők meghatározzák a jövedelmezőséget a meghatározott mutatók képletei alapján.

A nyereségesség képlete

A jövedelmezőség meghatározása azt mutatja, hogy a vállalat minden erőforrása hatékonyan használja a jövedelmet. A jövedelmezőség, a mutató kiszámításának képlete különböző együtthatókkal történik.

A szakértők szerint a nyereségesség aránya kétféleképpen kiszámítható:

 • a társaság nyeresége egy bizonyos időszakra, az adott időszak értékei között meg kell osztani az eszközök értékét, valamint az érintett pénzügyi forrásokat és forrásokat;

 • A vállalat nyeresége egy áruegység kibocsátására fordított pénz értékére, a befektetett pénz meghatározására és egy rubelből származó nyereségre oszlik.

A szakértők által használt jövedelmezőségi mutatók és az ezek kiszámításához használt képletek a következők:

 1. A ROFA-termelési alapok nyereséges használatának kiszámításához szükséges:

ROFA = NP / OS vállalkozások x 100 százalék, ahol;

NP - nettó nyereség, a vállalkozás jövedelme, amelyből a munkabér-alap és a kötelező kifizetések jönnek létre;

OS - a vállalkozás állóeszközei (állóeszközök), ez az ingatlan vagy termelési kapacitás, amelyet az áruk gyártására használtak.

 1. Ha szükséges a ROE tőkejövedelmének kiszámítása, akkor szükséges:

ROE = NP / OK x 100 százalék, ahol;

NP - nettó nyereség;

OK - állóeszközök.

Ez a fajta jövedelmezőség azt mutatja, hogy egy üzletember mennyire hatékonyan használja a saját forrásait. Mivel a fő tőkét a társaság, a szervezet törvényes tőkéjének mutatói használhatják. Bizonyos esetekben további beruházások kerülnek a fő tőkébe.

Ez a jövedelmezőségi szakértők együtthatója megértette a szervezet bármely formájának hatékony működését.

 1. Figyelembe véve a jövedelmezőség kiszámításának kérdését, az együtthatókat, a szakértők figyelmet fordítanak egy ilyen mutatóra, mint a ROIC, ez a paraméter az üzleti tevékenységbe való befektetés hatékonyságának paramétere a választott résszel. Ennek az aránynak a segítségével az első befektetésből származó becsült jövedelem kiszámítása. A vállalat vagy vállalkozás befektetésének és nyereségének ez az aránya példaként mutatható be, ha:

 • a társaság értékpapírjainak megvásárlása 100 ezer rubel költséggel egy bizonyos idő alatt, és a vállalat tevékenysége után, a negatív tényezők hatása, ezek értékei csökkentek;

 • 90 ezer rubelt az értékpapírpiacon;

 • a különbség 10 ezer rubelt mínuszonként, a tranzakció negatív nyereségességét mutatja.

Ez az együttható nem veszi figyelembe a vállalkozás munkájában a hitelezők pénzét, de lehetővé teszi, hogy azonnal értékelje, hogy a tevékenységet a vállalkozás állóeszközével végezzék.

Mi a vállalkozás nyereségessége, értékesítése

A vállalati jövedelmezőség a ROM-koefficienset alkalmazó szervezet hatékonyságának értékelése, ha azt mutatja, hogy a pénz egy adott időszakra történő befektetése helyesen vagy helytelen. Jelentős szerepet kell játszania ennek a mutatónak a meghatározásában, a termékből származó jövedelemben és annak termelési értékében, nevezetesen:

ROM = NP / az áruk ára 100%, ahol;

NP - nettó nyereség.

Az értékesítés jövedelmezőségének kiszámítását a ROS együtthatóval végezzük, amellyel az egyes rubelek nyereségét láthatjuk.

Az együtthatót a következő képlet határozza meg:

ROS = Értékesítési nyereség / készpénz bevétel x 100 százalék

RP = NP / készpénzbevétel x 100 százalék, ahol;

RP - értékesítési nyereségesség;

NP - nettó nyereség.

A szakértők ezt a jövedelmezőségi arányt használják, hogy megértsék a termelés árának meghatározásakor a pontosságot, hogy megjósolják a vállalkozás lehetséges költségeit. Ez az együttható fontos a termékek versenyképességének értékelésében. Ezt az üzleti értékelés során használják, amikor szükséges a monetáris beszámoló dokumentációjának elemzése.

Az értékesítés jövedelmezőségét jellemző együttható azt mutatja be, hogy a vállalkozó mennyire hatékonyan működik, mennyi pénzt kap az egy rubel értékesítéséből. Egyszerűen szólva, mennyi pénz marad az üzletembernek, miután fedezte a termékköltségeket, valamint a kötelező kifizetéseket.

A szakértők tudomásul veszik, hogy ez az együttható nem mutatja, hogy a hosszú távú befektetések milyen hatással lehetnek arra az esetre, ha egy vállalkozás az új technológiai folyamatokra való áttérés során a fejlesztésbe fektet be, egy új, jobb minőségű termék kibocsátásával. Ebben az esetben ez az arány jelentősen csökkenhet, de hosszú távon és a megfelelő árpolitikában ez nem befolyásolja a teljes termelés nyereségességét.

Egyszerűen fogalmazva, a számítási példák a következők:

 • a vállalat 2015-ös árbevétele 100 ezer rubelt volt;

 • 2016-ban az ugyanazon termék értékesítéséből származó bevétel 150 ezer rubelt tett ki;

 • NP (nettó nyereség) 2015-ben - 30 ezer rubelt;

 • NP 2016-ban - 40 ezer rubel.

Nézzük meg az értékesítési jövedelmezőség változásait 2016-ban, nevezetesen:

ROS1 = 30000/100000 = 0,30 * 100% = 30%

ROS2 = 40000/150000 = 0,26 * 100% = 26%

Lássuk, mennyire változott a nyereségesség a megnövekedett nyereséggel, ezek:

ROS2 - ROS1 = 0,26 - 0,30 = - 0,04 * 100% = 4%

Következtetés, a 2016-os jövedelmezőség 4% -os értékesítéssel csökkent a vállalatra.

Hogyan kell kiszámítani a termelési folyamat nyereségességét

A szakértők megvizsgálják azt a kérdést, hogy hogyan lehet megtalálni a termelési folyamat nyereségességét, a képlet:

RPP = ((B. nyereség / (költség, átlag álló eszközök + forgóeszközök) * 100 százalék, ahol;

RPP - a termelési folyamat jövedelmezősége;

B. nyereség - könyv szerinti nyereség.

A szakértők szerint a nyereség egy olyan paraméter, amely a vállalkozó gazdasági tevékenységét jelzi, melynek eredményeként a termékeket eladják. A vállalkozó számára a nyereség lehet: pénz, további források, pénzeszközök szervezése, preferenciák és előnyök megszerzése.

Minden vállalkozás termelési folyamatának nyereségesnek kell lennie, mivel a vállalkozás pénzügyi stabilitását szakértők becsülik a termelési folyamat jövedelmezőségi együtthatója szerint. A jövedelmezőségi mutatók a következők:

 • a vállalkozás által termelt áruk jövedelmezősége;

 • egy vállalkozás saját tőkéjének megtérülése;

 • a termelés teljes nyereségessége.

A termékek jövedelmezőségének kiszámítása, sok induló üzletember ezt a kérdést tette fel, és ez az egy árucikknek a realizálható értékére történő előállításának költsége. Ez a paraméter akkor nőhet, ha a termékek árai nőnek, vagy csökkennek, ha az anyagköltségek nőnek.

Az ingatlan erőforrás hatékony felhasználása jellemzi a tőke jövedelmezőségét, ez a paraméter azt mutatja be, hogy egy vállalkozó hogyan kezel egy vagyonforrást.

Az üzletág és a vállalkozás egészének jövedelmezősége jellemzi az általános jövedelmezőség paraméterét, amikor a mérleg szerinti nyereség és az összes termelési eszköz értékének egy bizonyos időszakra eső átlagértéke aránya érvényes. Nyereségnövekedés esetén az általános jövedelmezőségi paraméter növekszik.

Hogyan kell kiszámítani az eszközök megtérülését

Az eszközök jövedelmezőségének kiszámításához meg kell érteni, hogy ez egy relatív paraméter, amely a vállalkozás hatékony irányításának pénzügyi paraméterét mutatja. A szakértők az eszközök megtérülésének kiszámításához használt képletet használják, amely egy vállalat vagy vállalkozás nyereségességét jelzi:

RA = NP / SVA, ahol;

RA az eszközök megtérülése;

NP - a kiválasztott időszak nettó nyeresége;

CBA - az eszközök átlagos értéke egy bizonyos időszakra.

Az eszközök jövedelmezősége az a érték, amelyet a szakértők egy vállalkozás tevékenységének értékelésére használnak, és a vállalat vagy a termelés gazdasági jövedelmezőségének nevezik, mivel az eredményül kapott paraméter azt mutatja, hogy egy üzletember milyen rublit nyereséget kap a vállalkozás erőforrásában.

Egyéb jövedelmezőségi típusok

A termelés és a vállalat jövedelmezőségének már bemutatott típusai mellett vannak olyan magánparaméterek is, amelyek az üzleti tevékenység jövedelmezőségének fogalmát jellemzik, ezek:

 1. A társaság személyzete vagy alkalmazottai jövedelmezőségének kiszámítása, ezt az arányt ROL-nak nevezik, amely megmutatja a vállalat vagy vállalkozás jövedelme egy bizonyos időszakra vonatkozó kapcsolatát és az ebben az időszakban dolgozó munkavállalók számát. Ezt az arányt használva:

 • a vállalat személyzetének hatékony optimalizálása;

 • a vállalkozás személyzetének átszervezése, amikor a pozíciókat és a különlegességeket össze lehet kapcsolni.

 1. A vállalkozókkal végzett munka minőségének meghatározásához szerződéses jövedelmezőségi mutatót alkalmaznak, amely megmutatja a másik fél által végzett munka és a kiadások közötti költségkülönbséget, ha ugyanezt a munkát egy vállalat vagy egy vállalkozás alkalmazottai végezték, nevezetesen:

R (PU) = (A bérelt vállalkozó költségei - Egy vállalkozás költségei) / egy vállalkozás költségei, mindig szükséges figyelembe venni az emberi hatás tényezőt az együttható kiszámításakor.

A szerződő féllel kötött szerződésben mindig van egy záradék, amely felelős a felekért, de bizonyos esetekben a szerződő fél nem teljesítette a vállalt kötelezettségeket, akkor a vállalkozást bérlő szervezetnek a munka késedelmes kézbesítéséért vagy a minőségi megsértésért kell fizetnie.

Mi az összehasonlítható jövedelmezőség

A szakértők az összehasonlítható jövedelmezőség módszerét alkalmazzák abban az esetben, ha az üzleti tevékenységről kevés információ áll rendelkezésre, nevezetesen, hogy egy üzletember milyen üzleti tevékenységet folytat, milyen feltételek vannak a vállalkozásnál történő készpénzbefektetésre, a tranzakciók végrehajtásának módja, ez a módszer lehetővé teszi a tervek megvalósítását vagy költségelszámolási módszerek alkalmazását.

E jövedelmezőség meghatározására szolgáló módszer jelentését a vállalkozói műveletek jövedelmezőségének aránya és az ugyanazon tranzakciókban végzett műveletek jövedelmezőségi mutatói tartalmazzák.

A működési jövedelmezőségi mutatók a következők:

 • az értékesítés jövedelmezősége;

 • mennyire jövedelmező a vállalkozás költségei;

 • figyelembe veszi a kereskedelmi és vezetői jövedelmezőséget;

 • egy vállalat vagy vállalkozás eszközeinek megtérülése;

 • más jövedelmezőség-típusok, amelyek megmutatják, hogyan alkalmazzák a vállalkozás eszközeit, és milyen indokolt a működés kockázata.

A szakértők a jövedelmezőségi paraméterek következő választását javasolják:

 1. Ami a vállalatot elemzi az ügyletet, az:

 • milyen üzleti tevékenység;

 • milyen eszközöket használ az üzletember a tranzakcióhoz;

 • milyen vállalati funkciókat használnak;

 • milyen kereskedelmi ügylet kockázatai érvényesek.

 1. A megbízható forrásból származó szükséges mennyiségű információ, amelyet az összehasonlítható jövedelmezőség kiszámításához használnak;

 2. Mennyire indokolt a gazdasági nyereségesség paraméterének, a tevékenység típusának gazdasági választása.

A módszer szakértői a következő esetekben használják az értékesítés jövedelmezőségét:

 • amikor az áruk beszerzését a későbbi viszonteladás céljából alkalmazzák egy olyan cégtől, amely a viszonteladói ügyletet végző vállalkozástól függ;

 • olyan termék vagy termék megvásárlása, amelynek későbbi értékesítése olyan vállalkozástól származik, amely nem rendelkezik függőséggel vagy kapcsolatban van a megvásárolt terméket vagy terméket értékesítő üzletemberrel.

A bruttó jövedelmezőség paraméterét a szakértők alkalmazzák abban az esetben, ha a tranzakciót végző vállalkozó viseli a kereskedelmi tranzakció minimális kockázatát.

Nagyon gyakran az induló vállalkozók nem tudják megérteni, hogy mit mérhet a nyereségesség, ─ a monetáris érték azt mutatja, hogy mennyi nyereséget nyer a vállalkozói tevékenység a felhasznált erőforrásokra, vagy százalékban mérik.

Mi a nyereségesség szintje?

Számos vállalkozás vesz részt az állam gazdasági tevékenységében, a vállalatok és a vállalkozások száma évről évre növekszik, bármely vállalkozás feladata, hogy minimális befektetéssel nyereséget (osztalékot) nyerjen. A vállalkozói aktivitás gazdasági jellemzőit úgy kell érteni, hogy megfelelő módon építsenek egy vállalkozást, amely a nyereségességet jellemzi, nevezetesen:

 • az üzleti hatékonyságot egy vállalkozó;

 • mennyire nyereséges a termék kiválasztása a vállalkozás kiválasztott stratégiájával.

A szakemberek a vállalat jövedelmezőségének paraméterei alapján meghatározzák annak szintjét, ez egy olyan mutató, amely egy kereskedelmi vállalkozás munkáját mutatja be minden oldalról. Ez a mutató a vállalkozói tevékenységet jellemző paraméterek négy csoportját tartalmazza:

 • mi az az eszközök megtérülése;

 • egy vállalat vagy vállalkozás állóeszközének jövedelmezősége;

 • a vállalkozás jövedelmezősége;

 • termékek jövedelmezősége.

A vállalkozás jövedelmezőségének elemzését a legjobb jövedelemforrás meghatározása, valamint a vállalkozás vagy a vállalat számára veszteséget okozó folyamatok vagy tevékenységek meghatározása érdekében kell elvégezni.

Как увеличить рентабельность предприятия

Повышение уровня рентабельности выпускаемой продукции на предприятии, является основной задачей бизнеса, когда он работает в условиях жесткой конкуренции. Minden vállalkozás sikeresnek tekinthető, csak szabad tőke feltétele mellett, amely a kapacitások és a technológiák fejlesztésére irányul. A jövedelmezőségi szintet figyelembe veszik, miközben a hulladékegységre jutó hulladékot minimálisra csökkenti.

A vállalat marketingosztályának elemeznie kell a termékek költségeit és versenyképességét. Vállalják a vállalat vezetését a termelési intézkedések jövedelmezőségének javítása érdekében:

 • a dolgozó alkalmazottak optimális számának meghatározása (személyzet jövedelmezősége);

 • a termékek előállításában nem érintett részlegek és divíziók költségeinek csökkentése;

 • a termékek minőségének javítása a képzett munkavállalók szintjének növelésével;

 • megfelelően jutalmazza a munkavállalókat a vállalkozás munkájáért, bevonva a munkavállalókat termelési életükbe;

 • a gyártási folyamatok automatizálása;

 • alkalmazottak motiválására.

A megnövekedett jövedelmezőség a termelésirányítás költségeinek csökkenésével, a termelés növekedésével lehetséges.

A vizsgált jövedelmezőségi típusokból a szakértők arra a következtetésre jutottak, hogy mindegyikük a vállalkozó egy kiválasztott tevékenységi körben való hatékony munkájának mutatói. Az értékesítés egyik fontos tényezője a jövedelmezőség mutatója, amelyet mesterségesen növelni lehet: az eladott áruk költségének növekedése, a termelési költségek csökkenése.

A vállalat értékesítéséből származó jövedelmezősége a piaci helyzettől, a termék ára a piacon, a termelés egységenkénti költségeinek ellenőrzése, az előállított termékek mennyiségének és minőségének ellenőrzése, a termékösszetétel javítása.

Loading...